Missioon:

Suurendame oma klientide müügitulu ja võimaldame neil pühenduda oma põhitegevusele personaalsete ja paindlike äritegevuse tugiteenuste abil.

Visioon:
Saada usaldusväärseimaks laia ärivõrgustikuga partneriks väikeettevõtete toodangu realiseerimisel ja nende äriedu tagamisel, pakkudes täiskomplekti ettevõtluse tugiteenuseid.

Väärtused:
Igaüks on oluline. Usume, et tipuks ei sünnita, vaid arenetakse. Me anname võimaluse kõigile, kes on ise motiveeritud, areneda koos meiega tipptegijaks.

Eesti toode. Eduabi OÜ tegeleb Eesti tootjate kaupade vahendamisega. Eesti meistrid on tunnustamist väärt ja me oleme võtnud enda südameasjaks panustada Eesti ettevõtlusesse just eestimaiste toodete ja tootjate abistamise kaudu.

Koostöö. Meie olulisim põhiväärtus on koostöö osapoolte vahel. Eduabil on selles algataja, alalhoidja ja arendaja roll: meie eesmärk on kõikide osapoolte rahulolu.