Teenused

Kvaliteedijuhtimine
Kvaliteedijuhtimisega seotud teenuseid pakume kvaliteedispets.ee vahendusel.
Teenused on peamiselt suunatud ettevõtjatele, kes soovivad kvaliteedispetsialisti tuge konkreetse projekti või konkreetse ülesande raames. Teenust osutatakse veebikanalite kaudu (vestlusaken ja e-post). Erandkorras on võimalik tellida teenuse osutaja ka ettevõttesse kohale (näiteks juhtudel, kui projekt eeldab ettevõtte sisetingimuste tundmaõppimist, ettevõtte andmebaaside või muude vahendite kasutamist jt).

Müügiteenus - peatatud
Aastal 2016 alustas Eduabi OÜ müügiteenuse osutamisega Eesti käsitöömeistritele. Olles mõnda aega tegutsenud, said meile selgeks käsitööliste müügitakistuse tegelikud juurpõhjused. Me mõistsime, et see, mida meie kliendid, käsitöölised, tahavad ja see, mida nad tegelikult vajavad, on oma rõhuasetuselt erinevad teenused. Me soovime oma klientidele toeks olla seal, kus nad seda kõige enam vajavad, mistõttu otsustasime keskenduda kvaliteedijuhtimisele ja müügiteenuse osutamise peatada.

Eesti keeles